De basis voor wat wij in de stichting doen is Jes 61:1-2

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE ..

Bram en Greet Flippo zijn de visiedragers van stichting Healing and Vision for the Body of Christ.
We geloven dat  we genezing, heelheid (Healing) nodig hebben om Gods visie voor ons te kunnen ervaren. Daarnaast hebben we visie nodig om de weg naar heelheid en genezing te kunnen aanvaarden. Deze twee begrippen hebben een grote plaats in ons denken en beleven. Centraal daarin in staat Jezus Christus, Gods Zoon, die ons Gods onvoorwaardelijke liefde toont.

Greet is Psycholoog / Coach en heeft haar eigen praktijk Paraklesis Praktijk waar je terecht kunt (01725 85811)

Bram is EMCC / NOBCO geaccrediteerd Coach / Trainer / Adviseur. Zijn bureau heet Prophet Center Training, Coaching en Advies. (0172 586427) Bram werkt zowel met bedrijven, organisaties als particulieren. Dus aarzel niet te bellen!

Samen geven we ook begeleiding in relatieproblematiek. Soms helpt het om met een echtpaar te werken.

We zijn door veel stormen in ons denken en geloven gegaan en we houden van Jezus onze Redder en Leidsman. We houden van de Heilige Geest en zijn werk in ons en de Vader die ons onvoorwaardelijk liefheeft.

We geloven dat alle schoonheid, waarheid en inspiratie uiteindelijk van God is en iets van Hem laat zien, waar het ook gevonden wordt. Wij kunnen Hem er in herkennen. We houden van kunst, van de natuur van het goede leven. Dat alles heeft onze Vader ons gegeven. We geloven dat het heilige samenvalt met het gewone leven wanneer we Hem er in verwachten te zien.
We geloven dat het leven naast genieten een uitnodiging is om Hem en daarmee onszelf te leren kennen en dat kennis van Hem en kennis van onszelf onlosmakelijk verbonden zijn.