Healing and Vision for the Body of Christ

Beloningsbeleid van de Stichting:

 • Voor de bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders geen vergoeding.
 • Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting en daarom geen beloningsbeleid van toepassing.
 • De stichting functioneert met vrijwilligers, in uitzonderlijke gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden verstrekt.
 • Bij zendingsreizen geldt zo mogelijk een tegemoetkoming in de kosten.

Activiteiten 2016

 • Spreekbeurten in gemeenten en groepen.
 • Ondersteuning bedienaren in binnen en buitenland.
 • Overleg met Malawi over verdere plannen ontwikkelingen.
 • Overleg over strategische ontwikkelingen binnen de Kerk met andere betrokkenen.
 • Spreken op Opwekking Youth Alive.

Beleidsplan 2017

 • Versterken samenwerking met andere groepen, gemeenten en bedieningen.
 • Onderwijs en spreekbeurten geven in groepen, gemeenten en kerken.
 • Via website, facebook en publicaties onderwijsmateriaal verstrekken.
 • Doorgaan met ondersteunen bedieningen in binnen en buitenland.
 • Uitbouwen van de website met Blogs en studies.
 • Nieuw logo ontwerpen en invoeren.

De Financiële verantwoording over 2016 vind je hier: Financiele Verantwoording 2016

 

Hier kunt u de inhoud creëren die zal worden gebruikt binnen de module.