ANBI-logo 150

 

 

Stichting Healing and Vision for the Body of Christ

Heeft sinds vele jaren de zgn ANBI erkenning. Giften aan de stichting zijn belastingaftrekbaar.

Postadres: L:indeboomlaan 15, 6874BN Wolfheze
Tel: 0642423805
Email: info@healingandvision.org
KvK nummer 41169820
RSIN (fiscaal nummer) 805128244
De stichting staat ook bekend onder de naam : Healing & Vision Ministries

 

Stichting Healing & Vision heeft tot doel:

  • Het stimuleren van de groei van de Kerk van Christus, wereldwijd, door het Goede Nieuws over Jezus Christus bekend te maken door christenen aan te moedigen en toe te rusten en door het beschikbaar stellen van Kwaliteitsonderwijsmateriaal.
  • Het ondersteunen van kerken, kerkelijke gemeenten organisaties en personen in zowel binnen als buitenland.

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter     A. Buis
Penningmeester     L. van Hezik
Secretaris     A. Flippo

  Het Beloningsbeleid, de Activiteiten van 2021 en het Beleidsplan vind je hier.